Algemene voorwaarden

ErgoLot heeft een aantal algemene voorwaarden gesteld. Deze ondertekend u als u een behandelrelatie aangaat met ErgoLot. Indien u voor uw kinderen een behandeltraject aangaat met ErgoLot, wordt de ouder/verzorger aansprakelijk gesteld voor eventuele kosten.

ErgoLot is op maandag tot en met vrijdag bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 06 27 96 54 96.
Op maandag, dinsdag en donderdag is ErgoLot te bereiken tussen 18:00 uur en 19:00 uur. Spreek overdag gerust een voicemail in, dan wordt u zo snel mogelijk terug gebeld. Op woensdag en vrijdag is ErgoLot te bereiken tussen 08:30 uur en 18:00 uur. Daarnaast kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen via het e-mailadres: info@ergolot.nl.

De ergotherapiebehandelingen vinden echter alleen plaats op afspraak.

De algemene voorwaarden voor ErgoLot zien er als volgt uit;

  • De afmelding van een behandelsessie moet minimaal 24 uur voor de afspraak worden gemeld. Indien u later een afmelding bij ErgoLot plaatst, worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. De afmelding kan telefonisch, via Whatsapp, of via de mail.
  • Wanneer u niet of te laat afmeld wordt er €17,- per gepland kwartier in rekening gebracht. Bezoekt ErgoLot u aan huis en u bent niet aanwezig ten tijde van de afspraak? Dan wordt tevens een toeslag in rekening gebracht. Deze toeslag bedraagt €27,50 en is bedoeld om de door de ergotherapeut gemaakte reiskosten te dekken.
  • Persoonlijke gegevens die zijn gebonden aan wettelijke regels zijn gewaarborgd en deze worden goed beschermd. De beroepsgroep is gebonden aan een wettelijke geheimhoudingsplicht. Het uitwisselen van (medische) informatie met andere zorgverleners, denk hierbij aan fysiotherapeuten en huisartsen, wordt altijd in overleg met u uitgevoerd.
  • De kwaliteit van de behandeltrajecten wordt gewaarborgd, doordat de werkzame ergotherapeut staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. De behandeltrajecten worden vormgegeven volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.
  • De cliënt heeft recht om het patiëntendossier dat ErgoLot bijhoudt in te zien gedurende de behandelperiode. Enkel de gegevens van de cliënt die betrekking hebben op het ergotherapeutisch behandeltraject worden in het patiëntendossier benoemd.
  • Nadat afronding van een ergotherapeutisch behandeltraject worden de patiëntgegevens 15 jaar gearchiveerd, zodat alleen de ergotherapeut binnen ErgoLot hier inzage van heeft.
  • Alle tarieven die staan benoemd op de site van ErgoLot zijn vrijgesteld van btw.
  • Bij de intake is het verplicht dat de cliënt zich kan legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Als een kind zonder legitimatiebewijs wordt aangemeld bij ErgoLot zijn ouders/verzorgers verplicht om het kind via een andere mogelijkheid te kunnen legitimeren.
  • Als de behandelovereenkomst wordt getekend zal de cliënt de benodigde informatie verlenen aan ErgoLot. ErgoLot controleert het verzekeringsrecht van de cliënt. De cliënt zal medewerking verlenen.
  • Wijziging van gegevens van de cliënt zal de cliënt zelf doorgeven aan de behandelend ergotherapeut. Incassokosten die ontstaan door het niet tijdig doorgeven van een adreswijziging zijn voor rekening van de cliënt.