Kinderen

Kinderen kunnen in verschillende levensdomeinen problemen ervaren in het dagelijks leven. Ik ga samen met uw kind op zoek naar een passende oplossing, zodat het kind een activiteit weer naar tevredenheid kan uitvoeren.

Grove motoriek
Lopen is een van de eerste basisbewegingen die kinderen leren op het gebied van grove motoriek. Er zijn veel basisbewegingen die kinderen leren. Soms hebben kinderen hier moeite mee, zoals bijvoorbeeld trappen lopen, hinkelen of springen. Dit heeft invloed op de ontwikkeling van de fijne motoriek.

Fijne motoriek
Fijne motoriek is een van de onderdelen die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van de voorkeurshand en het voorbereidend schrijven. Als kinderen fijn motorische taken moeilijk vinden, levert dit vaak veel frustratie op en voeren ze deze niet graag uit. Ook hangen problemen in de fijne motoriek samen met problemen binnen de kleutervaardigheden.

Kleutervaardigheden
In de eerste klassen van het basisonderwijs worden verschillende taakjes van kleuters gevraagd. Denk hierbij aan scheuren, plakken, knippen, kleuren en prikken. Als kleuters hier moeite mee hebben, kan dit vaak voor veel frustratie zorgen en heeft dit ook invloed op de kwaliteit van schrijven op latere leeftijd.

Heeft uw kleuter moeite met bovenstaande activiteiten? Plaats een aanmelding en ik neem contact met uw op!

Schrijven
Schrijven is een van de basisvaardigheden die kinderen leren in het basisonderwijs. Kinderen kunnen moeite hebben met schrijven, denk hierbij aan een verkeerde pengreep, de leesbaarheid van het schrift of het schrijven zorgt voor extreme spanningen in lichaam of gezicht. Samen met het kind ga ik bekijken waar het kind moeite mee heeft en hier gaan we mee aan de slag.

Executieve functies
Executieve functies zijn vaardigheden die mensen nodig hebben om activiteiten uit te voeren en hier de aandacht bij te houden. Bij kinderen wordt dit vaak zichtbaar, doordat ze het overzicht verliezen tijdens het uitvoeren van opdrachten. Vaak zorgt dit voor veel frustratie. De volgende onderdelen vallen hieronder;

  • Planning;
  • Organisatie;
  • Timemanagement;
  • Werkgeheugen;
  • Metacognitie;
  • Reactie-inhibitie;
  • Emotieregulatie;
  • Volgehouden aandacht;
  • Taakinitiatie;
  • Flexibiliteit.

Alle Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)
Als uw kind moeite heeft met het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven, zoals bijvoorbeeld het aankleden, tanden poetsen, eten met mes en vork, het aanbrengen van een volgorde in deze activiteiten, dan is de hulpvraag gericht op ADL. Ik ga samen met uw kind op zoek naar manieren waarop deze activiteiten makkelijker kunnen worden gemaakt en op welke manier deze makkelijk kunnen worden geoefend.