Praktijk

ErgoLot is gevestigd in Margraten. Het praktijkaders is: President Kennedystraat 1, 6269 CA, Margraten.

Behandeltraject

Aanmelding
De eerste stap is de aanmelding die u plaatst via deze website, de mail of via een telefoongesprek. Er zal een flexibele afspraak met u worden gepland voor een intakegesprek.

Hierna zal het intakegesprek gaan plaatsvinden in de praktijkruimte. Het doel van dit gesprek is om kennis te maken en de hulpvraag duidelijk in kaart te brengen. Het intakegesprek duurt ongeveer 45-60 minuten. Dit is afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag.

Na de intake wordt een beginverslag geschreven en zal deze met u worden gedeeld.

Behandeling
Het behandeltraject gaat starten! De tijdsduur van de behandelingen zijn afhankelijk van de doelgroep en eventuele diagnose. De wekelijkse behandelsessies van kinderen duren 30 minuten. De behandelsessies voor volwassenen duren 30-60 minuten.

Afronding
Het behandeltraject wordt afgerond als de doelstellingen zijn bereikt. Er zal een eindverslag worden geschreven en er vindt nog een afrondingsgesprek plaats met de betrokken personen.

Vergoedingen

Ergotherapie valt onder de groep erkende paramedici van Nederland, de behandelingen door een ergotherapeut zijn opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars. De meeste zorgverzekeraars vergoeden maximaal 10 behandeluren ergotherapie per kalenderjaar. Indien u aanvullend verzekerd bent, kan dit ook gelden voor aanvullende uren ergotherapie. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. De 10 behandeluren ergotherapie per kalenderjaar vallen onder het eigen risico.
Voor de behandeluren die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, wordt een tarief van €15 per minuteneenheid van 15 minuten gerekend.

U kunt hier de vergoedingen per zorgverzekeraar vinden.

Directe Toegankelijkheid Ergotherapie

Ergotherapie is direct toegankelijk. Dit houdt in dat er geen verwijzing van een huisarts of specialist nodig is om een aanmelding te plaatsen bij een ergotherapeut. De ergotherapeut werkzaam bij ErgoLot is DTE geschoold.

Kwaliteit

ErgoLot wil kwalitatief goede zorg bieden. Er worden verschillende activiteiten ondernomen om deze kwaliteit te kunnen waarborgen. Ik neem regelmatig deel aan scholingen over recente ontwikkelingen binnen het beroep, ik heb contacten met fysiotherapiepraktijken en huisartsen, ik sta ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici en ik ben lid van de beroepsvereniging voor ergotherapeuten; Ergotherapie Nederland.

Gevolgde cursussen

  • Kwaliteitsregister
  • SlaapSlim
  • PPN – Opstarten eerstelijns praktijk
  • WTZA

Klachten

Binnen de praktijk wordt gestreefd naar hoogwaardige en persoonlijke zorg. Mocht het voorkomen dat u ontevreden bent over bepaalde zaken binnen ErgoLot, dan kan u deze klacht kenbaar maken. U kunt dit bespreken met de ergotherapeut werkzaam binnen de praktijk, zodat er samen met u wordt gekeken naar de beste oplossing. Met uw reactie kunnen we uw zorg verbeteren. Er is een klachtenregeling, zodat uw klacht correct wordt verwerkt.

Bij een klacht kunt u een klachtenformulier invullen. Dit formulier dient ter informatie voor de klacht. In dit formulier worden een aantal gegevens van u opgenomen, zodat er contact met u kan worden opgenomen. Als de klacht is opgelost worden de afspraak en oplossing op dit klachtenformulier geregistreerd. Afgehandelde klachten worden één jaar door de praktijk bewaard.

Daarnaast kunt u ook met uw klacht terecht bij Klachtenloket Paramedici (KLP). Als u samen met ErgoLot geen passende oplossing vind kunt u via dit loket de klacht indienen. Een klachtenfunctionaris begeleidt en ondersteunt u kosteloos bij het klachtenproces.

Persoonlijke AGB-code: 88102784
Praktijk AGB-code: 88051978
KVK-nummer: 84702311