Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is voor iedereen geschikt die problemen ervaart binnen dagelijkse handelingen. Deze problemen kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals ziekte, trauma, ouderdom of omdat bepaalde activiteiten lastig zijn om uit te voeren. Ergotherapeuten helpen mensen om hun zelfstandigheid weer terug te krijgen, zodat er weer naar wens kan worden geparticipeerd.

Het is belangrijk dat mensen betekenisvol kunnen handelen, waarbij het belangrijk is om rekening te houden met de normen en waarden van een cliënt en deze in het oog te houden. Hulpvragen kunnen liggen op het gebied van huishoudelijke taken, zelfverzorging, vrije tijd, productiviteit (school en werk) en mobiliteit.

De ergotherapeut gaat samen met de cliënt op zoek naar een persoonlijke oplossing. Deze oplossing kan in een aantal deelgebieden vallen, namelijk; oefening, training, het inzetten van een andere benaderingswijze of het aanvragen van een hulpmiddel bij de Wmo of zorgverzekering.